Valnefndir
Edduverðlauna

Edduverðlaunin eru fagverðlaun. Í því felst að fagfólk í greininni, meðlimir Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar, veitir verðlaunin til þeirra sem skilað hafa framúrskarandi góðu verki á síðastliðnu ári. Starf valnefnda er grundvöllur þess að verðlaunin standi undir nafni sem fagverðlaun. Til þess starfs er valið fólk sem hefur faglegar forsendur og metnað til að geta metið verkin af þekkingu og sanngirni. Ferlið gengur svona fyrir sig: Framleiðendur ákveða hvaða efni þeir senda inn í Edduna ár hvert. Valnefndirnar fara yfir allt innsent efni og velja þau verk sem tilnefnd eru í hverjum flokki. Að lokum kjósa svo meðlimir Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar á milli tilnefndra verka um það hver hlýtur Edduna í hverjum flokki fyrir sig. Í þeirri kosningu gilda atkvæði valnefnda 50% á móti atkvæðum ÍKSA meðlima.

Almennt um valnefndirnar:

Valnefndir, skipaðar af stjórn ÍKSA, skoða allt innsent efni og velja þau verk sem eru tilnefnd til Edduverðlaunanna. Valnefndirnar eru í gruninn fjórar. Valnefnd sjónvarpsefnis skiptist niður í þrjár nefndir og valnefnd fagverðlauna skiptast niður í sex minni nefndir:

1. VALNEFND UM LEIKNAR KVIKMYNI
Valnefnd um leiknar kvikmyndir velur verk í eftirfarandi flokka:
Barna- og unglingamynd ársins; Kvikmynd ársins; Leikari ársins í aðalhlutverki; Leikari ársins í aukahlutverki; Leikkona ársins í aðalhlutverki; Leikkona ársins í aukahlutverki og Stuttmynd ársins.

2. VALNEFND UM HEIMILDAMYNDIR
Valnefnd um heimildamyndir velur verk í flokkana Heimildamynd ársins og Heimildastuttmynd ársins.

3. VALNEFND UM ERLENDAR KVIKMYNDIR
Valnefnd um Erlenda kvikmynd ársins.

4. VALNEFND FAGVERÐLAUNA

Valnefndir um fagverðlaun velja verk í eftirfarandi flokka:
Brellur ársins; Búningar ársins; Gervi ársins; Handrit ársins; Hljóð ársins; Klipping ársins; Kvikmyndataka ársins; Leikmynd ársins; Leikstjóri ársins; og Tónlist ársins.

Valnefndum er skipt í eftirfarandi flokka:

  • Búningar og gervi
  • Brellur og leikmynd
  • Klipping og kvikmyndataka
  • Handrit og leikstjórn
  • Hljóð og tónlist


Fimm aðilar skulu starfa í hverri valnefnd. Stjórn ÍKSA mun gæta þess að hafa kynjahlutföll sem jöfnust. Fulltrúar valnefnda skulu vera meðlimir ÍKSA og leitast er eftir fulltrúum sem hafa sérþekkingu hvað varðar menntun og/eða störf á sviði kvikmynda.

Skilyrði þess að starfa í valnefnd er að viðkomandi sé ekki með innsent verk í þeim flokki sem nefndin er að skoða, né má einstaklingurinn hafa persónuleg tengsl við þá sem eru tilnefndir. Valnefndir vinna eftir vinnureglum sem stjórn ÍKSA samþykkir. Sérhver einstaklingur í valnefnd skal staðfesta með sannanlegum hætti að viðkomandi uppfylli skilyrði til að starfa í valnefnd samkvæmt framansögðu og að hann muni starfa eftir vinnureglum ÍKSA. Nöfn allra valnefndafulltrúa skulu birt á vef ÍKSA (www.eddan.is) eftir að Edduverðlaunin hafa verið afhent, þar sem skilgreint verður hvernig skipað var í valnefndir.

Vinnureglur valnefnda:

1. Verk skal velja út frá tveimur meginforsendum:

  1. Sköpun. Hér er átt við það skapandi framlag sem í verkinu felst, efnistök og listræn gæði.
  2. Fagmennsku. Hér er átt við fagleg vinnubrögð, tæknilega úrvinnslu og samband áferðar og efnis.

Markmið valnefndar er að leiða fram þau verk sem sköruðu fram úr í hverjum flokki. Í sumum tilfellum er verið að bera saman ólík verk. Þá ber að horfa á hvert verk fyrir sig, skoða forsendur þess (hvað er verið að reyna að gera) og meta hvernig hefur til tekist miðað við þær forsendur. 

2. Starf nefndarinnar fer þannig fram að nefndarmenn fá aðgang að því efni sem til greina kemur í viðkomandi flokki. Efnið er skoðað í gegnum aðgangsstýrt vefsvæði. 

3. Þegar valnefndin hefur skoðað efnið, mun gefa þau fimm bestu verkum eða einstaklingum í hverjum flokki einkunn og raða niðurstöðunni inn í þar til gert Excel skjal/kjörseðil. Fremsta (og besta) verkið fær 10, það næst fremsta 8, þriðja 6, fjórða 4 og fimmta 2. Mikilvægt er að raða hvorki fleiri né færri en fimm verkum/nöfnum upp í röð en kjörstjórn getur ekki tekið við kjörseðlum valnefndarmanna nema að uppfylltu þessu skilyrði. Kjörseðillinn er að því loknu sendur í tölvupósti til kjörstjórnar, samkvæmt nánari leiðbeiningum. Fyllsta trúnaðar er gætt um atkvæði allra valnefndarmanna og atkvæði þeirra fara aldrei út fyrir veggi kjörstjórnar. 

4. Valnefndum ber að skoða og dæma öll þau verk sem lögð eru fram í viðkomandi flokki. Stjórn ÍKSA hefur áður farið yfir allar innsendingar og tekið út þau verk sem ekki eiga heima í keppninni. Valnefndum er óheimilt að ákveða að einhver tiltekin verk eða tegundir verka komi ekki til álita. 

5. Mikilvægt er að valnefndarmenn umgangist þau gögn sem þeir fá afhent af trúnaði. Um er að ræða kvikmyndaefni þar sem hætt er við að höfundarétti sé stolið. Því má alls ekki láta neinum öðrum í té það efni sem nefndarmenn fá aðgang að. Þess ber að geta að aðgangur að vefþjónum er skráður og kjörnefnd getur flett upp aðgangslistum. 

6. Valnefndarmenn eru bundnir trúnaði um allt starf nefndarinnar bæði á meðan á vinnu hennar stendur sem og síðar. Ef upp koma álitamál eða spurningar skulu dómnefndarmenn hafa samband við stjórn ÍKSA sem sker úr um öll vafaatriði.

Valnefndir Kvikmyndaverðlauna Eddunnar 2024

VALNEFND UM HEIMILDAMYNDIR
Kristín Andrea Þórðardóttir
Ingibjörg Halldórsdóttir
Anni Ólafsdóttir
Guðjón Ragnarsson
Hermann Hermann Hermannsson
VALNEFND UM LEIKNAR KVIKMYNDIR
Viðar Eggertsson
Sigurður Sigurjónsson
Svandís Dóra Einarsdóttir
Helena Guðrún Stefánsdóttir
Katrín Ólafsdóttir
VALNEFND UM ERLENDAR KVIKMYNDIR
Sigurjón Sighvatsson
Anita Briem
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
Tomas Lemarquis
Elsa María Jakobsdóttir

VALNEFNDIR FAGVERÐLAUNA

BÚNINGAR OG GERVI
Þórunn Elísabet Sveinsdóttir
Steinunn Þórðardóttir
Ísak Freyr Helgasson
Ylfa Marín Haraldsdóttir
Rebekka Jónsdóttir
BRELLUR OG LEIKMYND
Rebekka A. Ingimundardóttir
Elfar Smári Sverrisson
Marta Luiza Macuga
Bjarni Massi Sigurbjörnsson
Jónmundur Gíslason
KLIPPING OG KVIKMYNDATAKA
Birgit Guðjónsdóttir
Hrafn Garðarsson
Guðrún Lína Thoroddsen
Margrét Vala Guðmundsdóttir
Guðni Halldorsson

HANDRIT OG LEIKSTJÓRN

Dögg Mósesdóttir – Handrit
Ólöf Birna Torfadóttir – Leikstjórn
Erlendur Sveinsson
Arnór Pálmi Arnarson
Katrín Björgvinsdóttir
Hanna Björk Valsdóttir
HLJÓÐ OG TÓNLIST
Gunnar Árnasson
Kristín Björk Kristjánsdóttir
Nicholas Cathcart-Jones
Herdís Stefánsdóttir
Markéta Irklová

Valnefndir Eddunnar 2023

VALNEFND HEIMILDAMYNDA

Jón Bjarki Magnússon
Helga Rakel Rafnsdóttir
Anní Ólafsdóttir
Guðjón Ragnarsson
Haukur Már Helgason

VALNEFND FYRIR LEIKIÐ EFNI

Eilífur Örn Þrastarson
Tinna Proppé
Róbert Ingi Douglas
Kristín Erna Arnardóttir
Rúnar Guðbrandsson

VALNEFNDIR FYRIR SJÓNVARPSEFNI

Frétta- og fræðsluefni ársins &
Barna- og unglingaefni ársins
Sigyn Blöndal
Lára Ómarsdóttir
Eggert Gunnarsson
Menningarefni ársins &
Mannlífsefni ársins
Þóra Kolbrá Sigurðardóttir
Anna Marsibil Clausen
Hrafnhildur Gunnarsdóttir
Skemmtiefni ársins &
Sjónvarpsmanneskja ársins
Arnar Benjamín Kristjánsson
Arnór Pálmi Arnarson
Hrund Atladóttir

VALNEFNDIR FAGVERÐLAUNA

Búningar & gervi ársins

Stella Önnudóttir Sigurgeirsdóttir
Sonja Bent
Bjarni Massi Sigurbjörnsson

Brellur & leikmynd ársins

Búi Baldvinsson
Sif Ásmundsdóttir
Björn Helgason

Klipping & kvikmyndataka ársins

Jón Stefánsson
Gunnar B. Guðbjörnsson
Karl Óskarsson

Handrit & leikstjórn ársins

Fahad Falur Jabali
Marteinn Þórsson
Guðjón Pedersen

Hljóð og tónlist ársins

Hjálmar H. Ragnarsson
Hermann Hermann Hermannsson
Nick Cathcart-Jones

Upptöku eða útsendingarstjóri &
íþróttaefni ársins

Ingimar Davíðsson
Sigurður Kaiser
Kolbrún Jarlsdóttir(Upptöku eða útsendingarstjórn)
Kári Snædal (Íþróttaefni)

Valnefnd Eddunnar 2022

Aníta Briem
Arnór Pálmi
Ása Baldursdóttir
Ásta Briem
Ásthildur Kjartansdóttir
Björn Helgason
Búi Baldvinsson
Charlotte Böving
Eilífur Örn Þrastarson
Ester Bíbí
Gunnar Björn Guðbjörnsson
Hákon Jóhannesson
Hákon Már Oddsson

Helga Margrét Reinhardsdóttir
Hjálmtýr Heiðdal
Hjálmar H. Ragnarsson
Hrafnhildur Gunnarsdóttir
Ingibjörg Halldórsdóttir
Ingimar Davíðsson
Jónmundur Gíslason
Karl Óskarsson
Konráð Pálmason
Kristín Helga Karlsdóttir
Kristín Pálsdóttir
Lea Ævars
Ninna Pálmadóttir
Páll S Guðmundsson

Ragnar Bragason
Ragnar Pétur Pétursson
Sævar Jóhannesson
Sigríður Ragna Sigurðardóttir
Sigrún Erla
Sonja Bent
Steinunn Þórðar
Stella Önnudóttir Sigurgeirs
Svanhildur Hólm Valsdóttir
Vera Sölvadóttir
Þóra Kolbrá Sigurðardóttir
Þóra Tómasdóttir
Þórunn Elísabet Sveinsdóttir

Valnefnd Eddunnar 2021

Ása Baldursdóttir
Ásthildur Kjartansdóttir
Búi Baldvinsson
Charlotte Böving
Eilífur Örn Þrastarson
Ester Bíbí Ásgeirsdóttir
Grímar Jónsson
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Hákon Már Oddsson
Hálfdán Pedersen
Hannes Friðbjarnarson
Helena Stefánsdóttir Magneudóttir

Hjálmtýr Heiðdal
Hrafnhildur Gunnarsdóttir
Huldar Breiðfjörð
Ingibjörg Halldórsdóttir
Ingimar Davíðsson
Ísold Uggadóttir
Jan Murtoma
Jóhanna Margrét Gísladóttir
Jóhannes Tryggvason
Karl Óskarsson
Kristín Helga Karlsdóttir
Kristín Pálsdóttir
María Lea Ævarsdóttir

Marzibil Sæmundardóttir
Nick Cathcart-Jones
Ninna Pálmadóttir
Sif Ásmundsdóttir
Sigrún Erla Sigurðardóttir
Snorri Engilbertsson
Sonja Bent
Steinunn Þórðardóttir
Stella Önnudóttir Sigurgeirsdóttir
Vera Sölvadóttir
Þóra Karítas Árnadóttir
Ævar Þór Benediktsson

Valnefnd Eddunnar 2020

Ari Allansson
Baldvin Albertsson
Björgvin Harðarson
Brynja Þorgeirsdóttir
Búi Baldvinsson
Charlotte Böving
Dagur Kári Pétursson
Dögg Mósesdóttir
Edda Björg Eyjólfsdóttir
Eilífur Örn Þrastarson
Ester Bíbí Ásgeirsdóttir
G. Pétur Matthíasson
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

Helga Arnardóttir
Helgi Svavar Helgason
Herbert Sveinbjörnsson
Ingimar Davíðsson
Ingólfur Sv. Guðjónsson
Ísold Uggadóttir
Johnn Devany
Júlía Embla Katrínardóttir
Kristín Arna Sigurðardóttir
Kristín Helga Karlsdóttir
Kristín Pálsdóttir
Kristófer Dignus
María Lea Ævarsdóttir

Marzibil Sæmundardóttir
Ninna Pálmadóttir
Ragnar Bragason
Reynir Lyngdal
Sif Ásmundsdóttir
Sigríður Rósa Bjarnadóttir
Sigrún Erla Sigurðardóttir
Sólrún Ósk Jónsdóttir
Sonja Bent
Steinunn Þórðardóttir
Stella Önnudóttir Sigurgeirs
Vera Sölvadóttir

Valnefnd Eddunnar 2019

Anita Briem
Ása Baldursdóttir
Áslaug Dröfn Sigurðardóttir
Ásta Briem
Björn Helgason
Björn Viktorsson
Fjölnir mar Baldursson
Friðrik Þór Halldórsson
G. Pétur Matthíasson
Garðar Örn Arnarson
Guðfinnur Sigurvinsson
Guðni Páll Sæmundsson
Gunnar B. Guðbjörnsson

Gunnar Björn Guðmundsson
Hákon Jóhannesson
Hannes Heimir Friðbjarnarson
Heather Millard
Helena Einarsdóttir
Helena Stefánsdóttir Magneudóttir
Hinrik Jònsson
Hjálmar H. Ragnarsson
Hugi Jens Halldórsson
Hulda Helgadóttir
Hulda Rós Guðnadóttir
Jóhannes Tryggvason
Konráð Pálmason

Kristín Lea Sigríðardóttir
Nick Cathcart-Jones
Ragnar Pétur Pétursson
Rebekka A. Ingimundardóttir
Sævar Jóhannesson
Sigrún Sól Ólafsdóttir
Sigurður Eyþórsson
Stefán Loftsson
Stígur Steinþórsson
Vera Sölvadóttir
Þórunn Elísabet Sveinsdóttir

Valnefnd Eddunnar 2018

Anna G. Magnúsdóttir
Arnar Benjamin Kristjánsson
Árni Jónsson
Ása Baldursdóttir
Ásgeir H. Ingólfsson
Ásta Briem
Birgir Þór Birgisson
Björn Helgason
Elín Sveinsdóttir
Eva Vala Guðjónsdóttir
Felix Bergsson
Friðrik Erlingsson
G. Pétur Matthíasson

Gísli Berg
Gunnar Björn Guðmundsson
Hanna Björk Valsdóttir
Hrönn Sveinsdóttir
Jón Stefánsson
Júlía Embla Katrínardóttir
Kristín Andrea Þórðardóttir
Margrét Einarsdóttir
Marsibil Sæmundardóttir
Ósk Gunnlaugsdóttir
Sævar Guðmundsson
Sif Ásmundsdóttir
Sigurgeir Orri Sigurgeirsson

Styrmir Sigurðsson
Svanhildur Hólm Valsdóttir
Tinna Hrönn Proppé
Þórir S. Sigurjónsson