Starfsreglur
Eddunnar

1. Innsendingar

1.1. Stefnt skal að því að halda Edduverðlaunahátíðina í febrúar ár hvert og skal verðlaunaafhendingin bera ártal þess árs sem hún er haldin.

1.2. Innsend verk skulu hafa verið frumsýnd opinberlega á tímabilinu 1. janúar til og með 31. desember árið á undan hátíðinni. Verk skulu hafa verið frumsýnd í íslensku kvikmyndahúsi eða á íslenskri kvikmyndahátíð þar sem almenningi hefur gefist kostur á að mæta og/eða á miðli með umtalsverða dreifingu á Íslandi.

Meirihluti verks sem skiptist í fleiri en eina einingu skal hafa verið sýnt á timabilinu til að vera gjaldgeng.

Verkin verða að hafa verið frumsýnd á Íslandi á fyrrnefndu tímabili en að auki mega ekki hafa liðið meira en tvö ár frá fyrsta frumsýningardegi, hafi verkið fyrst verið frumsýnt erlendis.

1.3. Verk sem til greina koma skulu vera að meirihluta framleidd af íslenskum fyrirtækjum eða uppfylla skilyrði þeirra samframleiðslusamninga sem Ísland er aðili að.

Þó er heimilt að senda nöfn Íslendinga sem taka þátt í myndum annarra þjóða, inn í fagverðlaun Eddu. Nöfn erlendra ríkisborgara, sem taka þátt í íslenskum myndum skv. skilgreiningunni að ofan, er einnig heimilt að senda inn til Edduverðlauna.

1.4. Undir lok hvers árs auglýsir stjórn ÍKSA eftir myndum sem til greina koma í neðantalda flokka. Skal skilafrestur vera tilgreindur í auglýsingunni sem og dagsetning þar sem tilnefningar verða gerðar opinberar.

Auglýsinguna skal birta á vef ÍKSA (www.eddan.is) en einnig skal óskað eftir birtingu á öðrum vefum kvikmyndaiðnaðarins á Íslandi og í öðrum miðlum eftir því sem stjórn ÍKSA telur ástæðu og efni til.

Stjórn ÍKSA ásamt Fagráði Eddunnar ákvarðar upphæð innsendingargjalda hverju sinni. Til að verk komi til greina verður ávallt að greiða grunngjald fyrir innsent verk, jafnvel þó aðeins sé verið að senda verkið inn í fagverðlaun.

1.5. Aðeins er hægt að tilnefna sama verk í einn aðalflokk. Þannig telst t.d. sérstök viðhafnarúgáfa sjónvarpsþáttar til sjónvarpsþáttaraðarinnar sjálfrar en ekki sem sjálfstætt verk.

Athugið að í sumum tilvikum geta verk átt heima í fleiri en einum verðlaunaflokki en sbr. reglu 1.5 er aðeins hægt að senda sama verk inn í einn aðalflokk. Það er í öllum tilvikum framleiðenda sjálfra að skilgreina verk sín og ákvarða inn í hvaða flokk þeir kjósa að senda þau. 

Eina undantekning þessarar reglu er 1. flokkur, Barna- og unglingaefni ársins. Heimilt er að senda sama verk inn í Barna- og unglingaefni ársins og annan flokk að auki, svo sem Kvikmynd ársins eða Leikið sjónvarpsefni ársins, án aukakostnaðar.

Framleiðendum fyrir sjónvarp er bent á að vera í samráði við viðkomandi sjónvarpsstöð vegna innsendingar verka, einnig er hægt að hafa samband eddan@eddan.is varðandi vafaatriði.

1.6. Verðlaunaflokkar Edduverðlaunanna.

Aðalflokkar:

1. BARNA- OG UNGLINGAEFNI ÁRSINS
Kvikmynd, sjónvarpsþáttur eða viðburður sem framleiddur er fyrir börn eða ungmenni.

2. FRÉTTA- OG FRÆÐSLUEFNI ÁRSINS
Sjónvarpsefni, sjónvarpsmynd eða viðburður sem tengist fréttum, fréttaskýringum eða fræðsluefni þar sem notast er við viðtöl eða fréttaskýringar.

3. HEIMILDAMYND ÁRSINS
Heimildamyndir og heimildamyndaþættir sem ásamt leiknum heimildamyndum og leiknum heimildamyndaþáttum, hvort sem er í sjónvarpi eða kvikmyndahúsi.

4. ÍÞRÓTTAEFNI ÁRSINS
Þættir, viðburðir, kvikmyndir eða útsendingar frá eða um íþróttaiðkun eða íþróttaviðburði.

5. KVIKMYND ÁRSINS
Kvikmynd í fullri lengd.

 6. LEIKIÐ SJÓNVARPSEFNI ÁRSINS

Sjónvarpsmyndir, þáttaraðir eða stakir þættir.

 7. MANNLÍFSEFNI ÁRSINS

Sjónvarpsþáttur eða -þáttaraðir sem á einn eða annan hátt fjalla um mannleg, lífstíls- eða þjóðlífstengd málefni í formi viðtala eða með annars konar dagskrárgerð.

8. MENNINGAREFNI ÁRSINS
Sjónvarpsþáttur, sjónvarpsmynd eða viðburður sem tengist menningu og listum.

9. SKEMMTIEFNI ÁRSINS
Sjónvarpsþáttur, sjónvarpsmynd eða viðburður sem hefur þann tilgang að skemmta áhorfendum hvort sem er með gríni, spjalli, leikjum, keppnum eða hvers kyns uppákomum.

10. STUTTMYND ÁRSINS
Mynd allt að 60 mínútur. Sýnd opinberlega a.m.k. einu sinni.

Flokkar fagverðlauna:

11. BRELLUR ÁRSINS
Brellur/VFX/hreyfimyndagrafík, bæði hefðbundnar brellur og stafrænar. Framleiðendur eru hvattir til að senda inn sýnishorn um það hvernig brellurnar eru búnar til, þ.e. fyrir og eftir myndbrot.

 12. BÚNINGAR ÁRSINS

 13. GERVI ÁRSINS
Förðun, hár og/eða gervi.

 14. HANDRIT ÁRSINS
Framleiðendum ber að senda inn handrit með umsókn í pdf formi á eddan@eddan.is

 15. HLJÓÐ ÁRSINS
Hljóðhönnun og hljóðvinnsla.

 16. KLIPPING ÁRSINS

 17. KVIKMYNDATAKA ÁRSINS

 18. LEIKARI ÁRSINS Í AÐALHLUTVERKI

 19. LEIKARI ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI

 20. LEIKKONA ÁRSINS Í AÐALHLUTVERKI

 21. LEIKKONA ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI

 22. LEIKMYND ÁRSINS

 23. LEIKSTJÓRI ÁRSINS

 

 24. SJÓNVARPSMANNESKJA ÁRSINS

 25. TÓNLIST ÁRSINS

 26. UPPTÖKU- EÐA ÚTSENDINGASTJÓRI ÁRSINS 

Önnur verðlaun:

27. HEIÐURSVERÐLAUN.
Stjórn ÍKSA velur heiðursverðlaunahafa hverju sinni.

28. SJÓNVARPSEFNI ÁRSINS.
Fagráð ÍKSA tilnefnir 9 sjónvarpsþætti sem sýndir voru árinu, verðlaun veitt samkvæmt almenningskosningu.

2. Valnefndir

2.1. Valnefndir skoða allt innsent efni og velja þau verk sem eru tilnefnd til Edduverðlaunanna. Skipaður er formaður hverrar valnefndar sem hittir nefnd sína a.m.k. einu sinni í ferlinu, en hver valnefndarmanneskja kýs milli verka samkvæmt eigin sannfæringu. Fjöldi tilnefninga í hvern flokk skulu miðast við fjölda innsendinga. Ef innsendingar í verðlaunaflokk eru 10 eða fleiri skulu 5 verk tilnefnd. Ef þau eru færri en 10 skulu 3 verk tilnefnd.

 2.2. Alls eru valnefndir ellefu talsins. Valnefndir um leikið efni er ein, valnefndir um sjóvarpsefni eru þrjár, valnefndir um heimildamyndir er ein og valnefndir fyrir fagverðlaun eru sex.

 1. VALNEFND UM LEIKIÐ EFNI
Valnefnd um leikið velur verk í eftirfarandi flokka:
Barna- og unglingaefni ársins; Kvikmynd ársins; Leikari ársins í aðalhlutverki; Leikari ársins í aukahlutverki; Leikið sjónvarpsefni ársins; Leikkona ársins í aðalhlutverki; Leikkona ársins í aukahlutverki og Stuttmynd ársins

2. VALNEFND UM SJÓNVARPSEFNI

Valnefnd um sjónvarpsefni velur verk í eftirfarandi flokka:
Frétta- og fræðsluefni ársins; Menningarefni ársins; Mannlífsefni ársins, Skemmtiefni ársins og Sjónvarpsmanneskja ársins.
Frétta- og fræðsluefni ársins & Barna- og unglingaefni ársins, Menningarefni ársins; Mannlífsefni ársins,
Skemmtiefni ársins og Sjónvarpsmanneskja ársins

3. VALNEFND UM HEIMILDAMYNDIR
Valnefnd um heimildamyndir velur verk í flokkinn Heimildamynd ársins

4. VALNEFND FAGVERÐLAUNA

Valnefnd um fagverðlaun velur verk í eftirfarandi flokka:
Brellur ársins; Búningar ársins; Gervi ársins; Handrit ársins; Hljóð ársins; Klipping ársins; Kvikmyndataka ársins; Leikmynd ársins; Leikstjóri ársins; Tónlist ársins; Upptöku- eða Útsendingastjóri ársins og Íþrótttaefni ársins.
Búningar og gervi

 1. Brellur og leikmynd
 2. Klipping og kvikmyndataka
 3. Handrit og Leikstjórn
 4. Hljóð og tónlist
 5. Upptöku- eða Útsendingarstjóri og Íþróttaefni


2.3
. Minnst fimm aðilar skulu starfa í hverri valnefnd fyrir leikið efni og sjónvarpsefni. Allt að fimm aðilar skulu starfa í hverri valnefnd fyrir heimildarmyndir. Þrír aðilar skulu starfa í hverri fagverðlaunanefnd. Stjórn ÍKSA mun gæta þess að hafa kynjahlutföll sem jöfnust. Allir valnefndafulltrúar skulu vera meðlimir ÍKSA og leitast er eftir fulltrúum sem hafa sérþekkingu hvað varðar menntun og/eða starfa á sviði kvikmynda og sjónvarps.

Skilyrði þess að starfa í valnefnd er að viðkomandi sé ekki með innsent verk í þeim flokki sem nefndin er að skoða, né má einstaklingurinn hafa persónuleg tengsl við þá sem eru tilnefndir. Valnefndarmenn vinna eftir vinnureglum valnefnda sem stjórn ÍKSA samþykkir. Sérhver valnefndarmaður skal staðfesta með sannarlegum hætti að viðkomandi uppfylli skilyrði til að starfa í valnefnd samkvæmt framansögðu og að hann muni starfa eftir vinnureglum ÍKSA.

Nöfn alls valnefndarfólks skulu birt á vef ÍKSA (www.eddan.is) eftir að Edduverðlaunin hafa verið afhent, þar sem skilgreint verður hvernig skipað var í valnefndir.

3. Kjörskrá

3.1. Á kjörskrá vegna Edduverðlaunanna hverju sinni eru aðeins þeir meðlimir Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar sem hafa greitt félagsgjöld ÍKSA það árið.

Rétt að aðild að Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunni hafa þeir er sannanlega hafa unnið að tveimur kvikmynda- og/eða sjónvarpsverkefnum í einum eftirfarandi flokka. Athugið að með kvikmynda- eða sjónvarpsverkefnum er átt við verk sem hafa verið sýnd í íslensku kvikmyndahúsi eða á íslenskri kvikmyndahátíð þar sem almenningi hefur gefist kostur á að mæta (þ.e. sýningin hefur verið í auglýstri dagskrá kvikmyndahússins / hátíðarinnar) og/eða á viðurkenndri íslenskri sjónvarpsstöð með umtalsverða dreifingu.

 • Aðstoðarleikstjóri
 • Aðstoðartökumaður
 • Áhættuleikari
 • Brellumeistari
 • Búningahönnuður
 • Framkvæmdastjóri
 • Framleiðandi
 • Förðunarmeistari
 • Grafískur hönnuður
 • Gripill
 • Handritshöfundur
 • Hljóðhönnuður
 • Hljóðmaður
 • Klippari
 • Kvikmyndatökumaður
 • Leikari í aðal- og/eða aukahlutverki
 • Leikmunavörður
 • Leikmyndahönnuður
 • Leikstjóri
 • Ljósahönnuður
 • Myndblandari
 • Skrifta
 • Sviðsmaður
 • Tónlistarhöfundur
 • Tæknistjóri
 • Upptökustjóri

 

3.2. Kjörskrá Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar skal birta opinberlega a.m.k. tveimur vikum fyrir verðlaunaafhendingu, eftir nánari ákvörðun stjórnar ÍKSA og skal sú kjörskrá gilda fyrir kjör meðlima í ÍKSA. Þeir sem ekki eru á kjörskrá við birtingu hennar, eiga ekki kosningarétt við netkosningu meðlima ÍKSA. Hægt er að nálgast kjörskrána á heimsíðu ÍKSA á netinu (www.eddan.is). Kærur, er varða kjörskrá ef einhverjar eru, skulu berast ÍKSA ásamt skriflegum rökstuðningi. Stjórn ÍKSA fjallar um kærur sem kunna að berast.

4. KOSNING

4.1. Stjórn ÍKSA skipar sérstaka kjörnefnd til að hafa yfirumsjón með kosningu og sjá um talningu atkvæða. Engin meðlimur kjörnefndar má vera tilnefndur til Eddu-verðlaunanna né hafa komið á nokkurn hátt að gerð þeirra verka sem kosið er um.

 4.2.
Kosning skal vera rafræn og fara fram með þeim hætti að þeir sem eru á kjörskrá ÍKSA fá sendan kjörseðil í tölvupósti. Skal þess gætt að hver meðlimur geti aðeins kosið einu sinni.

 Þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænum pósti þurfa að óska sérstaklega eftir því að fá að kjósa utan kjörfundar og mun stjórn ÍKSA sjá um nánari útfærslu.

 Kærufrestur vegna niðurstöðu kosninga er ein vika frá opinberun niðurstöðu. Kæra skal berast stjórn ÍKSA.

 Kjörgögn eru í vörslu endurskoðandaþjónustu sem hefur umsjón með kosningu.

 4.3.
Atkvæði valnefnda (þ.e. niðurstöður úr starfi valnefnda, sjá grein 2) gilda 50% á móti atkvæðum meðlima ÍKSA í endanlegri kosningu á milli tilnefndra verka um Edduverðlaunin.

Talningin atkvæða fer þannig fram: hver valnefndarmaður gefum verkum stig, 2, 4, 6, 8 eða 10. Stig fyrir hvert verk eru lögð saman og þau þrjú eða fimm verk sem fá flest stig eru tilnefnd. Ef tvö eða fleiri verk eru jöfn að stigum er það tilnefnt sem hefur fleiri 10 stig, fleiri 8 stig ef fjöldi 10 stiga er jafn og svo framvegis. Ef einkunnagjöf er nákvæmlega eins ræður hlutkesti.

Þegar akademían hefur kosið er reiknað hlutfall atkvæða hvers verks af heildaratkvæðum og hlutfall stiga hvers verks hjá valnefndum af heildarstigum þannig að summa allra hlutfalla er 100%. Síðan er reiknað meðaltal af hlutfalli akademíunnar og valnefnda, semsagt hlutfall valnefnda / 2 + hlutfall akademíu / 2. Verkið sem er með hæsta meðaltalið er útnefnt. Ef tvö verk eru með jafnt hlutfall ræður kosning akademíunnar, það er það verk sem er með betri kosningu í adakemíunni er útnefnt. Ef jafnt er bæði hjá valnefnd og adademíunni ráða fleiri 10 stig hjá valnefndum og svo framvegis. Ef enn er jafnt ræður hlutkesti.

4.4. Auk þess að kjósa um ofangreinda flokka stendur Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían fyrir vali á framlagi Íslands til Óskarsverðlaunanna úr öllum framleiddum bíómyndum samkvæmt reglum The Academy of Motion Picture Arts and Sciences Í Bandaríkjunum. Stjórn ÍKSA skipar dómnefnd sem velur framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna.

5. ÚRSLIT

5.1. Úrslit atkvæðagreiðslunnar skulu kunngjörð á verðlaunahátíðinni sem halda skal eigi síðar en tveim vikum eftir lok kjördags.

6. ÁGREININGUR

6.1.. Rísi upp ágreiningur um framkvæmd eða fyrirkomulag kosninganna skal stjórn ÍKSA hafa úrskurðarvald í öllum deilumálum.